Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování
Kraj podpoří projekty prevence rizikového chování ve školách

Kraj podpoří projekty prevence rizikového chování ve školách

Sedm set tisíc korun rozdělí Zlínský kraj šestnácti školám a školským zařízením, které uspěly se zajímavými projekty zaměřenými na vytváření zdravých vztahů a příznivého sociálního klimatu v zájmu prevence rizikového chování.