Pedagogové

Pedagogové
Distanční vzdělávání v základních uměleckých školách

Distanční vzdělávání v základních uměleckých školách

Mimořádná opatření a jejich dopady v podobě omezování osobní přítomnosti žáků na vzdělávání významným způsobem ovlivnily také segment základního uměleckého vzdělávání. Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu z mimořádného šetření reflektujícího průběh distančního vzdělávání na…