Sběr dat v aktuálním školním roce

Sběr dat v aktuálním školním roce
Aktuální stav personálních PO k financování

Aktuální stav personálních PO k financování

V aplikaci pro sběr dat v regionálním školství (sberdat.uiv.cz) byla školám a školským zařízením zveřejněna k výkazu R44-99 sestava “Aktuální stav personálních PO k financování od 1. 1. 2023”. Jedná se o pomůcku pro školy a školská zařízení,…