Krajský plán primární prevence rizikového chování Zlínského kraje 2019–2027

25. září 2019
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Šárka Kostková
Krajský plán primární prevence rizikového chování Zlínského kraje 2019–2027

Dne 27. května 2019 byl Radou Zlínského kraje schválen Krajský plán primární prevence rizikového chování Zlínského kraje 2019–2027.

Krajský plán navazuje na předcházející koncepci platnou do konce roku 2018 a má vazbu na Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2027 a na Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2021, které byly schváleny usnesením vlády ČR č. 190 ze dne 18. března 2019. Aktualizace koncepčního dokumentu byla potřebná a důležitá pro analyzování této oblasti a stanovení přístupů Zlínského kraje.

Dokument je rozdělen do 10 částí se zaměřením na základní východiska primární prevence, sociodemografickou charakteristiku kraje, koordinaci primární prevence, legislativu, vzdělávání, financování, monitoring, SWOT analýzu, strategie a cíle Zlínského kraje pro oblast primární prevence Zlínského kraje.