Informatika

Informatika
Vyhodnocení Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

Vyhodnocení Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo vládě ČR pro informaci materiál k vyhodnocení Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.  „Z materiálu vyplývá, že tento strategický dokument výrazně přispěl k rozvoji digitálního vzdělávání na českých školách, a to včetně…