Informatika

Informatika
Digitální kompetence – klíčová kompetence pro život

Digitální kompetence – klíčová kompetence pro život

Co je, nebo jsou, digitální kompetence? Základní myšlenka je jednoduchá: schopnost orientovat se v digitálním prostředí a zacházet s digitálními technologiemi, mít určitý nadhled nad tím, co digitální technologie kolem nás ovlivňují a schopnost na…