Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování
Sociálně pedagogická poradna je 1. rok na světě!

Sociálně pedagogická poradna je 1. rok na světě!

V lednu slaví výročí založení Sociálně pedagogická poradna (SPP), která vznikla v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 spolufinancována z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání…