Výběr a přijetí na školu

Výběr a přijetí na školu
Chci studovat při zaměstnání

Chci studovat při zaměstnání

Řešení životní situace Pracujete a chtěl/a byste při zaměstnání ještě studovat střední školu? ​Střední a vyšší odborné vzdělávání se uskutečňuje v denní, večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání. Studium při zaměstnání lze zvládnout jen…