Vzdělávání v zahraničí

Vzdělávání v zahraničí
Uznávání kvalifikací

Uznávání kvalifikací

Uznání odborné kvalifikace je nezbytným předpokladem pro výkon regulovaného povolání v případě, že tato kvalifikace byla získána v jiném členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarsku.