Vzdělávání v zahraničí

Vzdělávání v zahraničí
Výzva pro zájemce/zájemkyně o studium na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii

Výzva pro zájemce/zájemkyně o studium na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii

Sdružení bývalých studentů českých sekcí ve Francii založilo Lycejní stipendijní fond, který podporuje současné i budoucí studentky a studenty českých sekcí ve Francii. vzorové testyUchazeči o studium musejírodiče uchazečů nebo jejich zákonnízástupcinejpozdějido 14. února 2020Kontaktoznámení včetně…