Vzdělávání v zahraničí

Vzdělávání v zahraničí
Studium v Německu na dvojjazyčném gymnáziu v Pirně

Studium v Německu na dvojjazyčném gymnáziu v Pirně

Aktuálně probíhá dodatečný výběr žákyň/žáků do 8., 9. a 10. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky k příjímacím zkouškám zasílejte do 27. 8. 2021. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR oznamuje, že pro…