Vzdělávání v zahraničí

Vzdělávání v zahraničí
Studium v Německu na dvojjazyčném gymnáziu v Pirně

Studium v Německu na dvojjazyčném gymnáziu v Pirně

Aktuálně probíhá výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia přijímá Gymnázium Děčín do 25….