Informace pro všechny školy

Informace pro všechny školy
Informace o mzdách a pracovnících za I. Q 2020

Informace o mzdách a pracovnících za I. Q 2020

Přehled o průměrných platech a pracovnících za I. čtvrtletí 2020 za školy a školská zařízení ve Zlínském kraji naleznete v příloze. Prehled_prumernych_platu_krajske_a_obecni_1_Q_2020.xlsx