Prospěch ve škole

Prospěch ve škole
Neudělal/a jsem maturitu

Neudělal/a jsem maturitu

Řešení životní situace U které části/zkoušky jste byl/a neúspěšný/á? Pokud jste byl/a neúspěšný/á u písemné zkoušky společné části, ústní zkoušky společné části a zkoušek profilové části maturitní zkoušky můžete písemně požádat krajský úřad vašeho kraje…