Prospěch ve škole

Prospěch ve škole
Mám nedostatečnou na konci roku na střední škole

Mám nedostatečnou na konci roku na střední škole

Řešení životní situace Máte 1 nebo 2 nedostatečné? ​Jestliže jste na konci 2. pololetí neprospěli nejvýše ze 2 povinných předmětů, konáte z těchto předmětů opravnou zkoušku. Tato zkouška je komisionální a koná se v termínu…