Možnosti studia na VŠ

Možnosti studia na VŠ
SCIO a Národní srovnávací zkoušky v roce 2022/23

SCIO a Národní srovnávací zkoušky v roce 2022/23

Pro přijetí na některé vysoké školy jsou vyžadovány Národní srovnávací zkoušky (NZS), které pořádá firma SCIO. Tyto testy na  fakultách nahrazují přijímací zkoušky, některé fakulty pouze přihlížejí k dobrým výsledkům zkoušek. Někdy jsou uznávány pouze vybrané termíny. Přihlásit…