Přírodní vědy

Přírodní vědy
Margaret Burbidge: Syntéza prvků ve hvězdách

Margaret Burbidge: Syntéza prvků ve hvězdách

Dne 5. 4. 2020 zemřela ve věku 100 let astronomka, která prokázala, že chemické prvky, které se nacházejí na Zemi, jsou vyráběny jadernými procesy uvnitř hvězd. V pozdějším výzkumu byla jednou z prvních, kdo změřil…