Přírodní vědy

Přírodní vědy
Mezinárodní šetření TIMSS 2019

Mezinárodní šetření TIMSS 2019

Prostřednictvím národní zprávy zveřejňuje Česká školní inspekce výsledky mezinárodního šetření TIMSS 2019 zaměřeného na zjišťování znalostí žáků 4. ročníků ZŠ v matematice a přírodovědě. Představeny jsou silné a slabé stránky českých žáků, vývoj výsledků od roku…