Žáci a studenti

Žáci a studenti
Projekty a granty Erasmus+

Projekty a granty Erasmus+

V rámci Erasmus+ mohou organizace žádat o podporu k zahraničním výjezdům a navázat spolupráci se zahraničními partnery.