Závěrečné a maturitní zkoušky

Závěrečné a maturitní zkoušky
Maturitní zkouška 2022

Maturitní zkouška 2022

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Cílem společné části je ověřit očekávané vědomosti a dovednosti ve zkušebních předmětech, které definuje školský zákon. V profilové části školy mohou ověřovat odborné vědomosti a dovednosti…