Závěrečné a maturitní zkoušky

Závěrečné a maturitní zkoušky
MŠMT představilo další úpravy maturitních zkoušek

MŠMT představilo další úpravy maturitních zkoušek

Na základě dodatku k opatření obecné povahy ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 byly doplněny nové úpravy, které se vztahují na žáky zdravotnických a sociálních oborů vzdělání, kteří odpracovali nejméně 160 hodin dobrovolně…