Environmentální výchova

Environmentální výchova
Specializační studium Koordinátor EVVO 2022/2023 (2024)

Specializační studium Koordinátor EVVO 2022/2023 (2024)

Líska ve spolupráci s ALCEDEM – SVČ Vsetín připravuje v září 2022 otevření nového kurzu akreditovaného specializačního studia pro školní koordinátory EVVO pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ i SVČ. Termín studia se předpokládá na září…