Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané
Vrstevnický buddy program Stand By Me / Stojím při Tobě

Vrstevnický buddy program Stand By Me / Stojím při Tobě

Dovolte nám představit a nabídnout vrstevnický buddy program Stand By Me / Stojím při Tobě, který vytvořila a spustila v září 2022 organizace DofE s podporou UNICEF a MŠMT.