Mediální výchova

Mediální výchova
Sada nástrojů pro učitele, jak učit své žáky o dezinformacích

Sada nástrojů pro učitele, jak učit své žáky o dezinformacích

Evropská komise publikovala vzdělávací pomůcku, která umožňuje učitelům pomocí interaktivního vzdělávacího programu naučit své žáky rozpoznat nebezpečí představované dezinformacemi na internetu a sociálních sítích. Sada nástrojů přispívá k mediální gramotnosti žáků, nabádá je ke kritickému přístupu…