Český jazyk a cizí jazyky

Český jazyk a cizí jazyky
Možnosti integrace ve výuce českého jazyka

Možnosti integrace ve výuce českého jazyka

Realizátoři projektu SYPO vydali novou metodickou příručku pro učitele českého jazyka na základních a středních školách. Publikace zahrnuje takové cíle výuky českého jazyka, jako jsou rozvoj komunikačních dovedností nebo kognitivních schopností žáků. Prezentované příklady dobré…