Český jazyk a cizí jazyky

Český jazyk a cizí jazyky
Můžete mi o tom něco říct?

Můžete mi o tom něco říct?

Na otázku, jak zvládnout nejrůznější komunikační situace mluvní výchovou, mohou učitelé hledat odpovědi a metodickou inspiraci pod lektorským vedením Gabriely Zelené Sittové, která nabídne češtinářům II. stupně základní škol i středoškolským pedagogům dva workshopy zaměřené…