Management

Management
Průběžná zpráva ČŠI o integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků

Průběžná zpráva ČŠI o integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků

ČŠI zveřejňuje průběžnou zprávu představující zkušenosti, přístupy a postupy škol usilujících o integraci a vzdělávání vyššího počtu ukrajinských dětí a žáků, komentující výzvy, s nimiž se školy v těchto tématech setkávají, a nabízející informace a náměty pro další podpůrné intervence ze strany institucí vstupujících do řízení vzdělávací soustavy a do systému podpory škol.