Management

Management
Plán rozvoje sportu ve Zlínském kraji 2021 – 2030

Plán rozvoje sportu ve Zlínském kraji 2021 – 2030

Rada Zlínského kraje schválila na svém zasedání dne 25. 1. 2021 plán rozvoje sportu v kraji. Materiál vymezuje oblasti podpory sportu, stanovuje priority v jednotlivých oblastech podpory a obsahuje opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany kraje….