Management

Management
K poskytování podpůrných opatření podle § 16 školského zákona

K poskytování podpůrných opatření podle § 16 školského zákona

Upozorňujeme na skutečnost, že v letošním roce nebude možné hradit z rezervy krajského úřadu nad rozpočet školy zpětné proplacení podpůrného opatření personálního charakteru, tj. před datem zadání do výkazu R44-99.