Management

Management
Akreditace Erasmus v oblasti vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a přípravy a školního vzdělávání

Akreditace Erasmus v oblasti vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a přípravy a školního vzdělávání

Akreditace Erasmus je určena organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě a školnímu vzdělávání, které se chtějí zapojit do klíčové akce 1 budoucího programu (2021–2027). Udělením akreditace Erasmus se potvrzuje, že žadatel sestavil…