Společné vzdělávání

Společné vzdělávání
Hodnocení úspěšných strategií vzdělávajících znevýhodněné žáky

Hodnocení úspěšných strategií vzdělávajících znevýhodněné žáky

Česká školní inspekce zveřejnila v říjnu 2020 tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku vzdělávání znevýhodněných žáků a na strategie vybraných základních škol, které jsou při vzdělávání znevýhodněných žáků z různých…