Společné vzdělávání

Společné vzdělávání
Zahraniční zkušenost pro každého

Zahraniční zkušenost pro každého

Jak zapojit účastníky s omezenými příležitostmi do mezinárodních vzdělávacích projektů? Následující soubor příkladů tzv. účastníků s omezenými příležitostmi si klade za úkol nastínit rozsah inkluze v pojetí Domu zahraniční spolupráce. Takto pojatá inkluze nezasahuje pouze…