Společné vzdělávání

Společné vzdělávání
Setkání asistentů pedagoga

Setkání asistentů pedagoga

V úterý 22. března  2022 proběhlo 4. setkání sekce Asistenti pedagoga platformy Sborovna. Setkání v této sekci je určeno nejenom asistentům pedagoga, ale i dalším zájemcům z pedagogických řad vzdělávajících žáky s mentálním postižením v…