Vyšší odborné školy

Vyšší odborné školy
Obecné informace o vyšším odborném vzdělávání

Obecné informace o vyšším odborném vzdělávání

Vzdělávání ve vyšších odborných školách spadá do sektoru terciárního, nevysokoškolského vzdělávání. Tento samostatný stupeň vzdělávání byl v roce 1995 zakotven novelou do dříve platného školského zákona jako nový typ vzdělávání.