Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova
Workshop k prevenci sexuálního násilí pro školy

Workshop k prevenci sexuálního násilí pro školy

Spolek Konsent ve spolupráci s Úřadem vlády ČR (Odborem rovnosti žen a mužů) a díky finanční podpoře Norských fondů nabízí školám zdarma workshop k prevenci sexuálního násilí. Workshop trvá 3 hodiny a ideální cílová skupina…