Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova
Učím o LGBT

Učím o LGBT

Koalice za rozmanitost ve školách ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzit Karlovy připravily web www.ucimolgbt.cz. Vyučujícím základních a středních škol usnadní zařazení témat genderové, vztahové a sexuální rozmanitosti do výuky.