Tělesná výchova a výchova ke zdraví

Tělesná výchova a výchova ke zdraví
Inspirace pro podporu pohybových dovedností žáků

Inspirace pro podporu pohybových dovedností žáků

ČŠI zpracovala ve spolupráci s odborníky z Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci, Pedagogické fakulty MU v Brně a České společnosti učitelů tělesné výchovy metodické doporučení, které představuje několik konkrétních možností rozvoje pohybových aktivit žáků v jejich denním školním režimu.