Jmenování předsedů zkušebních komisí pro MZ, ZZ, A ve školním roce 2018-2019