O portálu

O portálu

Od roku 2004 je ve Zlínském kraji provozován regionálně významný a ojedinělý projekt informačního portálu o vzdělávání a školství Zkola.cz. Rozsáhlý internetový portál vznikl z iniciativy Zlínského kraje jako služba školám, žákům i jejich rodičům a široké veřejnosti.

Krajské portály Zkola tvoří čtyři vzájemně propojené weby. Hlavní portál Zkola slouží ke komunikaci mezi odbornou pedagogickou veřejností, pracovníky odboru školství, rodiči a žáky. Jsou zde k dispozici oficiální dokumenty  a odborné články z oblasti vzdělávání, výchovy či prevence rizikového chování, přehled školských předpisů, upozornění na dotace a granty, zprávy o nejzajímavějších školních projektech a další zajímavé odkazy. Součástí portálu je hojně využívaná inzerce volných pracovních míst v oblasti školství. Zkola je podle Národní knihovny ČR kvalitním zdrojem informací a její obsah je průběžně archivován. Certifikát o archivaci stránek naleznete v odkazu.

Pedagogickým pracovníkům a dospělé veřejnosti je určen vzdělávací portál Sofia, který obsahuje databázi vzdělávacích institucí s nabídkami akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jiných vzdělávacích programů pro dospělé zájemce a širokou veřejnost.

Součástí krajských portálů je portál Burza škol. Jedná se o virtuální burzu škol, která představuje možnosti studia v našem kraji. Rodiče spolu se svými dětmi mohou vybírat mezi středními a vyššími odbornými školami v jednotlivých lokalitách Zlínského kraje a prohlížet obory podle zaměření.

Burza škol je vzájemně propojena s portálem Průvodce kariérou, jehož hlavním zaměřením je kariérové poradenství na základních a středních školách ve Zlínském kraji. Kariéroví poradci, učitelé, žáci i jejich rodiče zde naleznou mnoho informací o světě práce, volbě profese či vzdělávaní ve Zlínském kraji. Portál obsahuje databázi firem v našem regionu. Návštěvníci portálu na profilu jednotlivých firem naleznou seznam spolupracujících škol a na Burze škol zase možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje.

Součástí Průvodce kariérou je unikátní on-line diagnostický nástroj Dotazník profesních zájmů, který je dostupný všem žákům a pomůže jim při rozhodování o dalším studiu a směru profesní cesty. Dotazník do ledna 2023 vyplnilo již přes 5 tisíc školáků.

Cílem portálů Zkola.cz je podporovat témata týkající se vzdělávání a osobnostního rozvoje obyvatel Zlínského kraje, dát prostor všem, kdo jsou v  kraji jakkoliv zapojeni do procesu vzdělávání a výchovy.

Vlastníkem portálu je Zlínský kraj. Provozovatelem je Střední průmyslová škola Otrokovice. Kontakty na redakci, koordinátorky jednotlivých webů i technickou podporu najdete v části Kontakty.

V rámci všech portálů jsou v úvodních bannerech článků použity fotografie z Pixabay.com.