Financování škol v samostatné působnosti

Financování škol v samostatné působnosti
Pokyny ke Zprávě o hospodaření za rok 2020

Pokyny ke Zprávě o hospodaření za rok 2020

V návaznosti na zpracování účetní závěrky za rok 2020 Vám zasíláme informace a tabulky k vypracování „Zprávy o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020”.