Průřezová témata

Průřezová témata
Pozvánka na Josefské sympozium

Pozvánka na Josefské sympozium

Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s Vás zve na 11. ročník Josefského sympozia, které se uskuteční v termínu 19. – 20. 3. 2020 na Zámku Křtiny. Záměrem Josefského sympozia, podobně jako v…