Průřezová témata

Průřezová témata
Enviromentální výchova na základních školách ve školním roce 2019/2020

Enviromentální výchova na základních školách ve školním roce 2019/2020

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání v tématech souvisejících s environmentální výchovou na základních školách. Cílem zprávy je představit hlavní zjištění z tematického šetření, které bylo…