Průřezová témata

Průřezová témata
Mediální gramotnost: vyzkoušejte online test

Mediální gramotnost: vyzkoušejte online test

Mediální gramotnost je v příručce k přípravné akci Mediální gramotnost pro všechny vyhlášené Evropskou komisí chápána jako zastřešující výraz pro odborné, kognitivní, sociální, občanské a tvůrčí schopnosti, jež občanům umožňují získat přístup k médiím, kriticky jim porozumět a…