Soutěže a olympiády

Soutěže a olympiády
Soutěž Středoškolák roku 2020

Soutěž Středoškolák roku 2020

Již pošesté ocení organizace ProStředoškoláky studenty, kteří jsou výjimečně aktivní v mimoškolních činnostech. Hodnotí se zejména počet a rozsah mimoškolních aktivit, dílčí úspěchy a vynaložené úsilí a také pestrost aktivit. Registrace soutěžících je možná do…