Informace k Ukrajině

Informace k Ukrajině
Žáci cizinci ve středních školách

Žáci cizinci ve středních školách

V článku najdete veškeré informace upravující vzdělávání žáků cizinců ve středních školách, zejména pak přehled právních předpisů v gesci MŠMT a jejich výklad.