Krajské a obecní školy

Krajské a obecní školy
Úprava závazných ukazatelů k 15. 9. 2021

Úprava závazných ukazatelů k 15. 9. 2021

Do úpravy závazných ukazatelů k 15. 9. 2021 jsou zahrnuta podpůrná opatření za měsíc srpen, kladně vyřízené individuální žádosti a nové účelové dotace. Podrobné informace jsou obsahem příloh.