Krajské a obecní školy

Krajské a obecní školy
Úprava závazných ukazatelů k 18. 5. 2023

Úprava závazných ukazatelů k 18. 5. 2023

K 18. 5. byly závazné ukazatele upraveny o prostředky na podpůrná opatření vykázaná v dubnovém výkazu a o další účelové dotace. Podrobné informace naleznete v přílohách.