Alternativní směry ve vzdělávání

Alternativní směry ve vzdělávání
Informace o alternativním školství

Informace o alternativním školství

Alternativní školy se částečně nebo zcela liší cíli, učebními obsahy, formami, metodami a celkovou organizací školního života od státních a veřejných škol. Nejedná se zde pouze o změny v administrativě, alternativní školy pracují na základě…