Matematika

Matematika
Webové portály pro rozvoj matematické gramotnosti

Webové portály pro rozvoj matematické gramotnosti

V rámci aktivit pro rozvoj matematické gramotnosti u žáků Zlínského kraje zprovoznila Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně v minulém roce dva webové portály určené zejména pro pedagogické pracovníky, pro rodiče a ostatní zájemce.