Matematika

Matematika
VII. ročník Ekonomické olympiády 2022/2023

VII. ročník Ekonomické olympiády 2022/2023

Ekonomická olympiáda je soutěž s mezinárodním přesahem ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům všech středních škol a žákům 8. a 9. ročníků základních škol.