Matematika

Matematika
Krajská matematická soutěž třídních kolektivů 2. stupně ZŠ a SŠ

Krajská matematická soutěž třídních kolektivů 2. stupně ZŠ a SŠ

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vyhlašuje další ročník Krajské matematické týmové on-line soutěže třídních kolektivů. Hlavním cílem této aktivity je podpora matematické gramotnosti žáků Zlínského kraje. Soutěž proběhne v úterý 15. 2….