Dotace a granty

Dotace a granty
Podpora sebeobrany žáků na základních školách (2. kolo)

Podpora sebeobrany žáků na základních školách (2. kolo)

Zlínský kraj vyhlašuje 2. kolo Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na podporu realizace vzdělávacích kurzů v oblasti sebeobrany a reálné sebeobrany se zaměřením na žákyně a žáky 6.–9. tříd základních škol na území…