Základní a základní umělecké školy

Základní a základní umělecké školy
Vliv rodiny na volbu školy nebo oboru

Vliv rodiny na volbu školy nebo oboru

V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ proběhlo Šetření profesní orientace žáků nejvyšších ročníků ZŠ a posledních ročníků SŠ na území Zlínského kraje, které za školní rok 2021/2022 přineslo…