Základní a základní umělecké školy

Základní a základní umělecké školy
Bezplatná jazyková příprava žáků cizinců od školního roku 2021/2022

Bezplatná jazyková příprava žáků cizinců od školního roku 2021/2022

Krajský úřad Zlínského kraje zveřejňuje v souladu s § 10 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, a v souvislosti se změnami financování jazykové přípravy žáků – cizinců, seznam základních…