Základní a základní umělecké školy

Základní a základní umělecké školy
Online nabídka pro děti s odlišným mateřským jazykem

Online nabídka pro děti s odlišným mateřským jazykem

Katedra veřejné a sociální politiky & Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy informuje ohledně současné situace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), kteří navštěvují české školy.