Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Týdny globálního vzdělávání

Týdny globálního vzdělávání

13. – 19. listopadu 2023  proběhne již 24. ročník mezinárodního Týdne globálního vzdělávání. Česká republika se v letošním roce zapojuje po desáté.