Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Diplomaté ve školách

Diplomaté ve školách

Má vaše škola zájem setkat se a diskutovat s americkým diplomatem? Diplomaté z Velvyslanectví USA v Praze jsou připraveni hovořit ve vaší instituci jak k obecným tématům, tak k tématům specifickým podle jejich profesního zaměření…