Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Mladí lidé z Čech a Německa hráli divadlo online

Mladí lidé z Čech a Německa hráli divadlo online

Uplynulou neděli 31. 5. večer mělo publikum z české a německé strany hranice možnost shlédnout neobvyklé divadelní představení online. Jednalo se závěrečnou prezentaci projektu česko-německého divadelního projektu čojč 2084:humán radikál.