Financování škol v přenesené působnosti

Financování škol v přenesené působnosti
Úprava závazných ukazatelů k 25. lednu 2023

Úprava závazných ukazatelů k 25. lednu 2023

Do závazných ukazatelů byly ke dni 25. 1. 2023 rozepsány prostředky na podpůrná opatření pro rok 2023 a v případě dvou krajských škol také účelové dotace. Podrobnější informace naleznete v přílohách.