Financování škol v přenesené působnosti

Financování škol v přenesené působnosti
Závazné ukazatele k 31. 12. 2021

Závazné ukazatele k 31. 12. 2021

V přiložených souborech najdete přehled úprav a konečné platné závazné ukazatele roku 2021 na přímé vzdělávací výdaje. Rovněž je přiložen přehled poskytnutých účelových dotaci v roce 2021.