Financování škol v přenesené působnosti

Financování škol v přenesené působnosti
Úprava závazných ukazatelů k 25.10.2021

Úprava závazných ukazatelů k 25.10.2021

V úpravě ke 25. 10. jsou provedeny požadované přesuny mezi závaznými ukazateli. Podrobnější informace naleznete v přílohách.