intro image

Portál o vzdělávání ve Zlínském kraji

Vítejte ve světě vzdělávání, rozvoje, nových možností a cest ke spokojenému životu.

Novinky & aktuality

Krajská matematická soutěž třídních kolektivů 2. stupně ZŠ a SŠ

Krajská matematická soutěž třídních kolektivů 2. stupně ZŠ a SŠ

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vyhlašuje další ročník Krajské matematické týmové on-line soutěže třídních kolektivů. Hlavním cílem této aktivity je podpora matematické gramotnosti žáků Zlínského kraje. Soutěž proběhne v úterý 15. 2. 2022 v době 10:00–11:30 hodin…

Vše důležité o vzdělávání ve Zlínském kraji na jednom místě

Novinky ze vzdělávání dospělých

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv

Katalog stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv nabízí studen­tům a pedagogům vysokých škol i akademickým pracovníkům přehled studijních a výzkumných možností v partnerských zemích v akademickém roce 2022/2023. Česká republika má s bezmála 30 státy světa uzavřené bilaterální dohody, ve kterých se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a jeho…

Kalendář akcí

6
pro

Rozum versus cit²

10.00 - 17.00 hod. - Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Chcete na našem portálu zveřejnit inzerát nebo pozvánku na vaši akci? Zaregistrujte se.
divider
Zuzana Fišerová

Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.

radní Zlínského kraje
pro oblast kultury a školství
radni@zkola.cz Facebook
 
zlinsky-kraj
 
spso
msmat