Školní stravování

Školní stravování
Novelizace vyhlášky o školním stravování

Novelizace vyhlášky o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, se účinností od 1. února 2023 mění vyhláškou č. 13/2023 Sb. Novela vyhlášky upravuje finanční limity na nákup potravin, které stanovuje příloha č. 2…