Krajské granty

Krajské granty
Podpora sebeobrany žáků na základních školách

Podpora sebeobrany žáků na základních školách

Zlínský kraj vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na podporu realizace vzdělávacích kurzů v oblasti sebeobrany a reálné sebeobrany se zaměřením na žákyně a žáky 6.–9. tříd základních škol na území Zlínského kraje….