Evropské granty

Evropské granty
Šablony III pro mateřské a základní školy – Výzva č. 02_20_080

Šablony III pro mateřské a základní školy – Výzva č. 02_20_080

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil výzvu Šablony III. Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských…