Rámcové a školní vzdělávací programy

Rámcové a školní vzdělávací programy
To hlavní z Hlavních směrů revize RVP ZV po vypořádání připomínek

To hlavní z Hlavních směrů revize RVP ZV po vypořádání připomínek

Expertní panel MŠMT pro revizi RVP ZV zpracoval podněty, které vzešly z veřejného připomínkování Hlavních směrů revize. Dokument předal ve středu 15. června 2022 ministru školství, mládeže a tělovýchovy k dalšímu internímu zpracování.