Kde hledat radu či pomoc

Kde hledat radu či pomoc
Žáci cizinci ve středních školách

Žáci cizinci ve středních školách

Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy najdete veškeré informace upravující vzdělávání žáků cizinců ve středních školách, zejména pak přehled právních předpisů v gesci MŠMT a jejich výklad.