Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování

17. březen 2020
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Šárka Kostková
Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování

Dne 9. 3. 2020 schválila Rada ZK poskytnutí podpory z Fondu Zlínského kraje v rámci Programu na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování RP19 – 20 v členění:

1) Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, ve výši 50.000 Kč na projekt „Naše cesta k rozvoji IV.“;

2) Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, ve výši 50.000 Kč na projekt „Prevence vzniku sociálně patologických jevů u žáků na SOU Valašské Klobouky III.“;

3) Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace, ve výši 42.000 Kč na projekt „Naše třída – moje parta III.“;

4) Gymnázium Valašské Klobouky, ve výši 50.000 Kč na projekt „Nejsme v tom sami V.“;

5) Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, ve výši 34.000 Kč na projekt „Gymnázium Lesní čtvrť – prevence“;

6) Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně, ve výši 50.000 Kč na projekt „CZŠ prevence“;

7) Základní škola a Základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště, ve výši 25.000 Kč na projekt „Společnými silami na cestě životem“;

8) Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková organizace, ve výši 50.000 Kč na projekt „Po stopách totalitních režimů 20. století“;

9) Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okres Zlín, ve výši 48.000 Kč na projekt „Orientační dny s Gabrou a Málinkou 2020“;

10) Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace, ve výši 50.000 Kč na projekt „Na jedné lodi V.“;

11) Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, ve výši 30.000 Kč, na projekt „Společně to dáme“;

12) Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, ve výši 50.000 Kč na projekt „Správnou cestou“;

13) Základní škola Morkovice, příspěvková organizace, ve výši 45.000 Kč na projekt „Bezpečně a chytře online“;

14) Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, ve výši 50.000 Kč na projekt „Společně za pozitivní klima školy“;

15) Odborné učiliště Kelč, ve výši 25.000 Kč na projekt „Na cestě (ne)bezpečně“;

16) Základní škola a Mateřská škola Choryně, okres Vsetín, příspěvková organizace, ve výši 48.000 Kč na projekt „ÁMOS V ZŠ A MŠ CHORYNĚ“;

Směrem ke školám a školským zařízením je cílem Programu podporovat všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, která musí být součástí dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směřují k rozvoji osobnosti dítěte, žáka nebo pedagoga přes zvyšování klíčových kompetencí a rozvoje osobnosti a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině dětí nebo kolektivu pracovníků škol a školských zařízení.

Důvodem poskytnutí podpory je snaha stabilizovat, případně zlepšit situaci v uvedené oblasti, které chce kraj dosáhnout především podporou rozvoje, případně vzniku nových nízkoprahových alternativních volnočasových aktivit pro ohrožené děti, mládež a mladé dospělé, jako doplňkového prostředku k další práci s cílovou skupinou v rámci zejména základních činností při poskytování sociálních služeb, a dalšími, například kvalitními (certifikovanými) primárně preventivními projekty.

V rámci uvedené podpory jsou očekávány následující dopady: stabilizace, případně zlepšení situace v oblasti rizikových typů chování ve Zlínském kraji.