Kraj vloni podpořil více než desítku projektů prevence rizikového chování dětí a mládeže

29. leden 2020
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Jan Vandík
Kraj vloni podpořil více než desítku projektů prevence rizikového chování dětí a mládeže

Celkem 11 projektů a volnočasových aktivit pro děti a mládež zaměřených na prevenci rizikových typů chování, podpořil v loňském roce Zlínský kraj, a to celkovou částkou 779 tisíc korun.

,„Z tohoto dotačního programu pravidelně podporujeme nestátní neziskové organizace a jejich preventivní projekty zaměřené zejména na práci se skupinou dětí, mládeže nebo mladých dospělých potenciálně ohroženou vznikem a rozvojem rizikových typů chování, nebo již touto problematikou zasažených. Cílem je podpořit vytváření programů, které jsou schopny oslovit ohrožené skupiny dětí a mládeže, navázat a udržet s nimi kontakt a nabídnout jim aktivity vedoucí k rozvoji pozitivních životních alternativ,“ uvedla radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku.

V loňském roce tak byly podpořeny například Nealkopátky pořádané Salesiánským klubem mládeže Zlín, projekt Muzika nás baví! realizovaný Diakonií České církve evangelické Vsetín nebo program nazvaný Hra na hraně, prostřednictvím kterého Společnost Podané ruce upozorňuje mladé lidi na riziko vzniku patologického hráčství.

Zdroj: Zlínský kraj