Až se sejdeme ve škole – Krizový plán pro školy

12. květen 2020
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Šárka Kostková
Až se sejdeme ve škole – Krizový plán pro školy

Materiál pro mateřské, základní a střední školy k návratu dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid-19, vznikl ve spolupráci mateřské školy a jeslí Bambíno a základní školy Square, za podpory Poradny Vigvam. Záštitu nad dokumentem převzala Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, OSPRCH z. s.

V souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 se ve školách mnohé změnilo – učitelé pracují na plné obrátky, osvojují si nové dovednosti a s energií sobě vlastní se pouštějí do velké výzvy spojené s výukou online, nebo se nepřetržitě i v rouškách a s mnoha opatřeními stále poctivě věnují dětem v mateřských školách. Množství věcí, které v každodenním běhu učitelé řeší je z našeho pohledu tak velké, že není v lidských silách dívat se dál, než na dalších pár dní. To byly důvody přípravy a vzniku uceleného manuálu, podle kterého mohou školy postupovat a který by jim mohl pomoci v této nelehké době.

Záměrem bylo vytvořit materiál, který bude sloužit jako podpora pedagogů při reakcích na možné rozpoložení dětí a žáků při jejich návratu. Učitelé by měli vědět, kdy mohou očekávat propady v chování a prožívání svém i žáků v průběhu dalšího roku, a mohli na ně adekvátně reagovat, a do jisté míry jim předcházet. Na základě zkušeností z krizové práce je přiložena časová posloupnost, která popisuje, jak obvykle přichází změny v prožívání i chování. Pokud s těmito proměnnými budeme dopředu počítat a připravíme si na tato období jasný plán co dělat a nedělat, může to přispět ke zvýšení pocitu bezpečí a rychlejší adaptaci na situaci.

Materiál obsahuje významná časová období s popisem jejich specifik, zdůrazňujících, na co se při práci se třídou zaměřit, a návrhy možných aktivit pro tato období. Zároveň jsou zohledňována specifika školního roku a plynutí času s ohledem na prázdniny. Dále jsou v materiálu návrhy na aktivity členěné podle jednotlivých věkových skupin. Je důležité dodat, že každá věková skupina, ke které se materiál vztahuje, má také své významné téma, které v souvislosti s uzavřením škol vystupuje do popředí více než u ostatních skupin.

Dokument obsahuje jak teoretické, tak i praktické informace. Byl tvořen tak, aby jeho části byly vhodné k tisku, k dopisování poznámek a pro praktické využití. Nebylo cílem, aby se jednalo o akademický, studijní dokument. Z těchto důvodů bylo upuštěno od standardních citačních norem. Zdroje, ze kterých se čerpalo a které se nabízí k další inspiraci, jsou uvedeny souhrnně v závěru dokumentu.