Zlínský kraj podpoří programy škol a školských zařízení zaměřené na primární prevenci rizikových typů chování

15. březen 2022
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Šárka Kostková
Zlínský kraj podpoří programy škol a školských zařízení zaměřené na primární prevenci rizikových typů chování

Zlínský kraj podpoří programy škol a školských zařízení zaměřené na primární  prevenci rizikových typů chování. Podpořeno bude 15 škol a školských zařízení. Přidělení dotací bylo dne 14. 3. 2022 schváleno Radou ZK.

Podpory se dočká celkem 15 škol a školských zařízení, mezi které bude rozdělena částka 626 tisíc korun.

Směrem ke školám a školským zařízením je cílem Programu podporovat všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, která musí být součástí dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směřují k rozvoji osobnosti dítěte, žáka nebo pedagoga přes zvyšování klíčových kompetencí a rozvoje osobnosti a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině dětí nebo kolektivu pracovníků škol a školských zařízení.

Důvodem poskytnutí dotace je snaha stabilizovat, případně zlepšit situaci v uvedené oblasti, které chce kraj dosáhnout především podporou rozvoje, případně vzniku nových nízkoprahových alternativních volnočasových aktivit pro ohrožené děti, mládež a mladé dospělé, jako doplňkového prostředku k další práci s cílovou skupinou v rámci zejména základních činností při poskytování sociálních služeb, a dalšími, například kvalitními (certifikovanými) primárně preventivními projekty.

Školy a školská zařízení, které byly do programu počínaje r. 2015 zařazeny, sehrávají roli nejen v oblasti vzdělávání, ale i předcházení vzniku rizikového chování a jednání žáků/studentů. Právě tyto subjekty svými cílenými a dlouhodobě realizovanými aktivitami (např. Preventivními programy škol a školských zařízení) doplňují, případně nahrazují preventivní působení z primárních rodin.

V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady: stabilizace, případně zlepšení situace v oblasti rizikových typů chování ve Zlínském kraji.

Tentokrát kraj podpoří tyto školy a jejich preventivní programy:

 1. Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace – „Naše třída – moje parta V.“;
 2. Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace – „Řekněme NE závislosti“;
 3. Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace – „Podepsat můžeš, přečíst musíš!“;
 4. Církevní základní škola v Kroměříži – „Malí a velcí Dobronauti“;
 5. Základní škola Růžďka, okres Vsetín – „Já sám, my spolu“;
 6. Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace – „Bezpečné kroky do školy II“;
 7. Základní škola a Mateřská škola Choryně, okres Vsetín, příspěvková organizace – „Ámos má otevřené oči i srdce“;
 8. Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace – „Škola v pohodě“;
 9. Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace – „Na jedné lodi VII.“;
 10. Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště – „Učíme se samostatně a s respektem zvládat vrstevnické konflikty – zatočme s agresí”;
 11. Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková organizace – „Po stopách totalitních režimů 20. století;
 12. Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okres Zlín – „Prevence 2022“;
 13. Střední odborná škola svatého Jana Boska – „Moje třída, moje parta“;
 14. Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín – „Prevence hravě zdravě“;
 15. Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace – „Ve třídě je nám fajn!“.