Zlínský kraj podpoří programy primární prevence rizikových typů chování

24. březen 2021
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Šárka Kostková
Zlínský kraj podpoří programy primární prevence rizikových typů chování

Zlínský kraj podpoří programy škol a školských zařízení zaměřené na primární  prevenci rizikových typů chování. Podpořeno bude 11 škol a školských zařízení. Přidělení dotací bylo dne 15. 3. 2021 schváleno Radou ZK.

Podpory se dočká celkem 11 škol a školských zařízení, mezi které bude rozdělena částka 488 tisíc korun.

„Školy a školská zařízení hrají důležitou roli nejen v oblasti vzdělávání, ale v i předcházení vzniku rizikového chování u žáků a svými preventivními programy doplňují, případně i nahrazují preventivní působení na děti a mládež v jejich rodinách. Proto má pro ně kraj vyčleněný dotační program, ze kterého podporuje realizaci kvalitních preventivních aktivit a programů, zaměřených na všechny typy rizikového chování,“ sdělila radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová, odpovědná za oblast školství.

Směrem ke školám a školským zařízením je cílem Programu podporovat všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, která musí být součástí dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směřují k rozvoji osobnosti dítěte, žáka nebo pedagoga přes zvyšování klíčových kompetencí a rozvoje osobnosti a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině dětí nebo kolektivu pracovníků škol a školských zařízení.

Důvodem poskytnutí dotace je snaha stabilizovat, případně zlepšit situaci v uvedené oblasti, které chce kraj dosáhnout především podporou rozvoje, případně vzniku nových nízkoprahových alternativních volnočasových aktivit pro ohrožené děti, mládež a mladé dospělé, jako doplňkového prostředku k další práci s cílovou skupinou v rámci zejména základních činností při poskytování sociálních služeb, a dalšími, například kvalitními (certifikovanými) primárně preventivními projekty.

Školy a školská zařízení, které byly do programu počínaje r. 2015 zařazeny, sehrávají roli nejen v oblasti vzdělávání, ale i předcházení vzniku rizikového chování a jednání žáků/studentů. Právě tyto subjekty svými cílenými a dlouhodobě realizovanými aktivitami (např. Preventivními programy škol a školských zařízení) doplňují, případně nahrazují preventivní působení z primárních rodin.

V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady: stabilizace, případně zlepšení situace v oblasti rizikových typů chování ve Zlínském kraji.

Tentokrát kraj podpoří tyto školy a jejich preventivní programy:

 1. Církevní základní škola v Kroměříži – „Moje třída, mé zázemí“
 2. Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace – „Bezpečné kroky do školy!“
 3. Základní škola a Mateřská škola Choryně, okres Vsetín, příspěvková organizace – “Ámos a pozitivní klima školy”
 4. Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace – „Naše třída – moje parta IV.“
 5. Základní škola a Základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště – „Společnými silami na cestě životem“
 6. Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okres Zlín – „Prevence 2021“
 7. Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace – „Na jedné lodi VI.“
 8. Základní škola Slavičín, Vlára, příspěvková organizace – „Společně pro lepší školu“
 9. Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace – „Bezpečně na internetu“
 10. Základní škola Vsetín, Luh 1544 – „Společně k úspěchu“
 11. Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště – „Podpora pozitivního školního klimatu a vzájemné spolupráce po návratu dětí do škol“