Subjekty prevence rizikového chování

26. září 2016
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Šárka Kostková
Subjekty prevence rizikového chování

Subjekty prevence​

Páteř systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy tvoří: odborný pracovník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, krajský školský koordinátor prevence, okresní metodik prevence a školní metodik prevence.​

Kontakty na uvedené pracovníky

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Odbor vzdělávání, vedoucí oddělení prevence
Mgr. Martina Budinská, tel: 234 811 331, e-mail: budinskam@msmt.cz

Krajská školská koordinátorka prevence
Mgr. Bc. Šárka Kostková, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, 

Třída T. Bati 21, 760 01 Zlín, (5. etáž budovy č. 15, 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040)
tel: 577 043 746, e-mail: sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz

Okresní metodici prevence, pracovníci Krajské pedagogicko–psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín

Mgr. Bronislava Šišková, tel. 739 684 145, e-mail: bronislava.siskova@poradnazl.cz
Metodička prevence (pro okres UH)
Pracoviště: ul. Tovární 1407/28, 769 01 Holešov (budova městského úřadu)

Mgr. Gabriela Šťastová, tel. 737 465 130, e-mail: gabriela.stastova@poradnazl.cz
Metodička prevence (pro okres KM)
Pracoviště: ul. Tovární 1407/28, 769 01 Holešov (budova městského úřadu)

Mgr. Ondřej Plaček, tel. 603 428 066, e-mail: ondrej.placek@poradnazl.cz
Metodik prevence (pro okres ZL)
Pracoviště: ul. J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín

Ing. Jan Plšek, tel. 730 185 260, e-mail: jan.plsek@poradnazl.cz
Metodik prevence (pro oblast VS, VM)
Pracoviště: ul. Jiráskova 419, 755 01 Vsetín