Projekt “Nenech to být”

4. září 2017
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Jana Galová
Projekt “Nenech to být”

​“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Projekt vznikl s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí.

Aplikace se snaží bojovat proti šikaně způsobem jejího rychlého odhalení. Výhodou systému je anonymita, dětem, které o problému informují, nic nehrozí, nemusí označovat “agresora”. V momentě nahlášení informace není podána pouze třídnímu učiteli, ale školou vybrané proškolené osobě, která ví, jak postupovat.

Celý systém je zcela zdarma a v současné době ho používá 654 škol. Více o projektu najdete na webu Nenech to být.

NNTB logo.jpg