Potřebujete řešit výchovné problémy s dětmi či žáky? Již čtvrt století je tu pro Vás SVP DOMEK

13. květen 2022
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Alena Butulová, vedoucí pracoviště SVP DOMEK Zlín
Potřebujete řešit výchovné problémy s dětmi či žáky? Již čtvrt století je tu pro Vás SVP DOMEK

Středisko výchovné péče DOMEK ve Zlíně je státním zařízením, které pečuje o děti a mladistvé s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji ve Zlínském kraji. Můžeme se Vám představit také proto, že jsme podporováni některými městy a obcemi našeho kraje a vážíme si jejich příspěvků na naši činnost.

Středisko výchovné péče DOMEK nabízí odbornou ambulantní, internátní a všestranně preventivní výchovnou péči a psychologickou pomoc dětem a mládeži s rizikem či projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji. Psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovníci poskytují diagnostické služby, následné odborné konzultace, poradenství, krizové intervence, podpůrné vedení a psychoterapii klientům a jejich rodinnému systému. Těchto dětí stále přibývá a často jsou současně v péči pedopsychiatrů, oddělení sociálně právní ochrany dětí, klinických psychologů a dalších odborníků. Součástí naší činnosti je i metodická podpora školských zařízení. Děti a mladistvé k nám mohou objednat zákonní zástupci, s dotazy nás oslovují školy, sociální pracovníci, kurátoři, pedopsychiatři a jiní. Poskytujeme ambulantní služby a současně pečujeme o děti a mladistvé v intenzivní dvouměsíční internátní formě péče.

Ambulance nabízí jednorázovou nebo dlouhodobou spolupráci podle potřeb klientů. Děti a zákonní zástupci k nám pravidelně docházejí a společně usilujeme o vytvoření podmínek, které jim umožní lépe čelit náročným životním situacím, porozumět svým obtížím a zaktivovat vlastní konstruktivní síly potřebné k jejich překonání.

Internátní oddělení zajišťuje nepřetržitou výchovně vzdělávací, režimovou a terapeutickou péči, ubytování, stravování a dohled nad plněním individuálně vzdělávacího plánu klientů. Děti a mladiství k nám přicházejí na žádost zákonných zástupců a na doporučení dalších odborníků. Pobyt je vhodný v případech, kdy je potřeba dívky či chlapce na čas vymanit z patologického prostředí, věnovat jim intenzivní péči nebo zabránit jejich umístění do dlouhodobé ústavní péče. Výhodou je zpřesnění diagnostických výstupů a následná cílenější intervence jak v rodině, tak i ve škole.  Internátní část střediska má lůžkovou kapacitu pro 8 dětí, ty jsou vzdělávány přímo v prostorách zařízení a naše kapacita je po celý školní rok plně využívána.

Středisko výchovné péče DOMEK pečuje o děti a mladistvé z celého Zlínského kraje. Ambulantní péče je určena především klientům z dojezdové oblasti. Pro ostatní regiony, jako jsou Luhačovicko, Holešovsko, Kroměřížsko, Uherskobrodsko, Uherskohradišťsko, Vsetínsko, Valašskomeziříčsko, oblasti Valašských Klobouk, Rožnova pod Radhoštěm, Bystřice pod Hostýnem a Holešova, jsme především poskytovateli dvouměsíčního internátního pobytu pro děti a mladistvé.

Naše služby jsou řízeny zákonem, vyhláškou a metodickými pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  Současně jsme přímo řízeni ředitelstvím Diagnostického ústavu Brno Hlinky.

Kontakty na pracovníky a další informace najdete na našich webových stránkách www.svpdomek.cz.

MŠMT ČR v posledních několika letech vyzývá regionální partnery k finanční podpoře provozu Středisek výchovné péče, neboť zajišťují preventivně intervenční péči o děti a mladistvé v jejich oblasti. Síť těchto zařízení je stále rozvíjena právě s pomocí měst, obcí a krajů, přičemž služby odborníků, kteří jsou v nich zaměstnáni, jsou hrazeny z rozpočtu MŠMT ČR. I my máme své podporovatele, města a obce, kterých si velmi vážíme. Myslí v rámci rodinné a sociální politiky na potřeby našich klientů, svých občanů.

Jsme velmi rádi, že můžeme poděkovat jmenovitě městům Zlín, Otrokovice, Uherský Brod, Uherské Hradiště, Napajedla, Luhačovice, Valašské Klobouky a obci Tlumačov. Věříme, že budeme dále poskytovat kvalitní odborné služby a pomůžeme svojí činností dětem, mladistvým, jejich rodinám a přispějeme k multidisciplinární spolupráci všech zúčastněných institucí.